Phòng Trò Chuyện
Phòng Trò Chuyện

Phòng Trò Chuyện

6 Thành viên

sông trên đời này ai mà. Chẳng có tâm sự .tâm sự với ai .tâm sự thế nào lại là khác nhau .mong gì . có được người tàn hôp ý cùng .  Cảm thấy Rất buồn