Phượt Cover Image
Phượt Profile Picture
108 Thành viên

V ệ S i n h G i à y T ạ i N h à

✅ Làm sạch trên mọi chất liệu (Kể cả các chất liệu khó tẩy như vải, da lộn...)
✅ Vệ sinh xong có thể đi luôn
✅ Không làm phai màu, mất form.
✅ Để lại mùi thơm dịu mát sau khi vệ sinh
Sđt 0523012903
#vesinhgiay #lamsachgiay #cleanshoes #vesinhgiay #shoesclean #tugiatgiay #giatgiay #lammoigiay

imageimage