Share Comic Cover Image
Share Comic Profile Picture
Share Comic
@Truyentranhgiaitri • 6 người thích trang này

Mời em lên đó ngồi ăn nhang, rồi sau đó em làm cho anh cái đám tang :v

Nguồn: vẽ bậy(fb)

image

Nóng qá , ở nhà bật mẹ điều hòa đuy, kiện cáo gì giờ này nữa :v

Nguồn: én (fb)

image

Sau kì th đại học ,chắc sẽ có đống người đầu quân cho grab ,go viet lắm đây :v , sắp tới sẽ có sự tranh giành địa bàn ko hề nhẹ :v

image

Thì chỉ chỗ đâu bắn ngay chỗ đó còn gì :v

Nguồn : én (fb)

image

Cô bé lanh chanh :v
Nguồn : én (fb)

image
Giới thiệu

Chuyên share comic có ghi nguồn :v , copy có hok :v