Acoustic Music Corner
Acoustic Music Corner

Acoustic Music Corner

@acousticmuscicorner

Cậu đâu có biết
#Quotes
#Acousticmusiccorner

image

Hè rảnh rỗi nghe chút nhạc ballad nhẹ nhàng nào
https://youtu.be/S9WQwrW3nf8
#Acousticmusiccorner
#Music

Cô đơn không phải không có ai bên cạnh mà là không có người thấu hiểu
#Acousticmusiccorner
#Quotes

image

Đến lúc tình cảm quá nặng rồi thì tôi lại không biết làm cách nào để có thể dừng lại cả.
Bởi vì cậu không hề quan tâm haizzzz
#Acousticmusiccorner
#Quotes

image