BIZTIME - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BIZTIME - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BIZTIME - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

@biztimehuongdansudung

Cả nhà thông cảm bài lúc sáng bị lỗi link nên Leo post lại...

Tên người dùng trên BizTime là gì ?

Tên người dùng (hay còn gọi là tên tài khoản hoặc username ) là một phần của trang cá nhân công khai, nhờ đó bạn bè tìm thấy bạn trên BizTime. Tên người dùng là địa chỉ web của trang cá nhân hoặc Trang, chapter (ví dụ: biztime.com.vn/tennguoidung).

Tên người dùng không được có dấu, khoảng cách hay biểu tượng. Bạn có thể thay thế dấu khoảng cách bằng dấu rạch dưới ngang " _ ", ví dụ: tuananh_1970.

Tên người dùng thường là biến thể từ tên của bạn, chẳng hạn như letuananh hoặc tuananh1970.

Dưới đây là một số điều bạn có thể thực hiện với tên người dùng của mình:

Tạo một liên kết tùy chỉnh (ví dụ: www.biztime.com.vn/tuananh1970) đến trang cá nhân của bạn để chia sẻ với bạn bè hoặc đăng lên các trang web bên ngoài.

Đăng nhập bằng tên người dùng, thay thế cho địa chỉ email hay số điện thoại. Thay vì đăng nhập bằng địa chỉ email, số điện thoại, bạn chỉ cần nhập tên người dùng và mật khẩu của mình để đăng nhập.

Truy cập thông tin về một người nào đó thông qua BizTime. Ví dụ: nếu tên người dùng của bạn là tuananh1970, bạn bè bạn có thể đi đến “biztime.com.vn/tuananh1970” để xem trang cá nhân và mọi thông tin công khai của bạn.

Bạn có thể kiểm soát mình có thể chia sẻ công khai thông tin nào trong thiết lập BizTime.

Tên người dùng sẽ không bao giờ được trùng với bất kỳ tên người dùng nào khác (kể cả tên người dùng của trang và chapter, hay còn gọi là chapter url, trang url)

Khi tên người dùng mà bạn muốn đặt đã có người sử dụng, bạn có thể suy nghĩ một cái tên khác như thêm năm sinh vào hoặc nơi ở, ví dụ: tuananh1970, tuananhhcmq7,...

Nguồn nội bộ help center

image

Hướng dẫn cài đặt tài khoản Biztime

Hướng dẫn tạo trang pange mới Biztime

Hướng dẫn tạo chapter mới Biztime