BNI Blockchain
BNI Blockchain

BNI Blockchain

@bniblockchain

AML là gì ?

AML là viết tắt của cụm từ “Anti Money Laundring”, có nghĩa là “Chống rửa tiền”. AML đề cập đến các thủ tục, luật và quy định nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp như: buốn bán trái phép, trốn thuế, rửa tiền, thao túng thị trường,..nhờ vào các dữ liệu AML họ sẽ biết bạn là ai, bạn đang làm gì và ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp của bạn.

Ví dụ, các quy định về AML yêu cầu các tổ chức phát hành tín dụng hoặc cho phép khách hàng mở tài khoản để hoàn thành các thủ tục kiểm tra thích hợp để đảm bảo họ không phải là người hỗ trợ hoạt động rửa tiền . Nhiệm vụ để thực hiện các thủ tục này là về các tổ chức, chứ không phải về tội phạm hoặc chính phủ.

image

Thông tin cơ bản cần chuẩn bị trước khi xác thực KYC:

- Ảnh mặt trước và sau chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (Passport)
- Cung cấp Họ, Tên và địa chỉ cư trú giống như trên CMND hoặc hộ chiếu
- Ảnh tự sướng có khuôn mặt của bạn và một tờ giấy có ghi các thông tin như: ngày hiện tại, tên token BNI và trên tay cầm CMND hoặc Passport

Chú ý: Tất cả ảnh chụp bạn chú ý phải rõ ràng, không mờ, không chỉnh sửa, phải rõ mặt và địa chỉ.

image

KYC – Thấu hiểu khách hàng
Quy tắc Thấu hiểu khách hàng (KYC) là một yêu cầu đạo đức đối với những người hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, những người đang giao dịch với khách hàng trong việc mở và duy trì tài khoản. Có hai quy tắc được đưa ra vào tháng 07/2012 cần thực hiện: Cơ quan quản lý ngành công nghiệp tài chính ( FINRA) Quy tắc 2090 (Thấu hiểu khách hàng) và FINRA 2111 (Tính phù hợp). Các quy tắc này áp dụng để bảo vệ cả đại lý môi giới (Broker – Dealer) và khách hàng và để người môi giới (Broker) và công ty đối xử công bằng với khách hàng.

Quy tắc thấu hiểu khách hàng 2090 quy định rằng tất cả các Broker – dearler nên nổ lực hợp lý khi mở và duy trì các tài khoản khách hàng. Cần phải hiểu và lưu giữ hồ sơ về các dữ liệu thiết yếu của mổi khách hàng cũng như xác định thẩm quyền hành động thay cho khách hàng.

Quy tắc KYC rất quan trọng khi bắt đầu mối quan hệ với khách hàng và người môi giới (Broker) để thiết lập các dữ liệu cần thiết cho từng khách hàng trước khi đưa ra bất kỳ đề xuất nào. Các dữ liệu cần thiết là những dữ liệu có hiệu quả trong việc phục vụ tài khoản khách hàng và cần lưu ý đến bất kỳ hướng dẫn xử lý đặc biệt nào liên quan đến tài khoản. Ngoài ra, Broker –dealer cần biết người sẽ hành động thay mặt cho khách hàng và Broker – dealer cần phải tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc trong lĩnh vực chứng khoán.

image

Nhận đồng token BNI miễn phí trong quá trình sử dụng mạng xã hội BizTime !

Hoặc mua nó với mức giảm giá -35% hấp dẫn tại https://token.binp.net (Hiện không có sẵn và không khả dụng tại thị trường Việt Nam)

image

KYC – Know Your Customer là gì?

KYC là viết tắt của cụm từ “Know Your Customer/Client” có nghĩ là “Thấu hiểu khách hàng” hay “Biết khách hàng là ai“, hay trong không gian tiền điện tử các bạn vẫn thường gọi là “Xác minh danh tính“.

Đây là một mô thức chuẩn trong ngành đầu tư để đảm bảo rằng các cố vấn đầu tư xác định được thông tin chi tiết về khả năng chịu rủi ro, kiến thức đầu tư và tình hình tài chính của khách hàng.

Các form mẫu của KYC đều bảo vệ cả khách hàng và cố vấn đầu tư. Nhờ có sự tư vấn đầu tư từ các cố vấn, khách hàng sẽ biết được đầu tư nào phù hợp nhất với hoàn cảnh cá nhân của họ. Và các cố vấn đầu tư được sẽ biết những gì khách hàng có thể và không thể đưa vào danh mục đầu tư.

image