Cộng Đồng Rap Việt
Cộng Đồng Rap Việt

Cộng Đồng Rap Việt

13 Thành viên
3 n ·Youtube

#oldtrackrv Tất cả của con - B2C ft. Zephyr

https://youtu.be/fQHCLVe5y7s

3 n ·Youtube

#Oldtrackunderground
Tôi cần 1 giấc ngủ, 1 giấc ngủ sâu.
https://youtu.be/AJiXiTymEXs

3 n ·Youtube

#Oldtrackunderground
Mac là idol số 1 trong tim tôi
https://youtu.be/JWG7lejDsMs