Con Là Tất Cả
Con Là Tất Cả

Con Là Tất Cả

27 Thành viên

Day con từ thuở còn thơ dữ vợ từ thủa gâp nhau lần đầu

Chào mọi người mình nghĩ là người cha nào cũng đành tình yêu cho con nhưng như thế nào cho đúng nghĩa đúng xin moi người cho ý kiến ạ