Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

66 Thành viên

Còn ai sống ko nhỉ ??

image

cầu vàng
đã trở lại sau 2 tháng off

image

lâu lắm r ms trở lại

image
Câu nói bất hủ của BAC Hồ . không có gì quí hơn độc lập tự do . chúng ta phải hiểu đứng nghĩa (dùng to do quá trớn sẽ thành cô lập )

lạ lùng

image