Gemini Photo Studio
Gemini Photo Studio

Gemini Photo Studio

@geministudio

Hãy lấy cảm tình của thực khách từ cái nhìn đầu tiên "Ngon mắt thì ngon miệng".
Hãy để chúng tôi giúp bạn có những hình ảnh đẹp nhất để ĐỐN TIM các thực khách từ cái nhìn đầu tiên nhé.
Liên hệ chụp ảnh: 0366235623 - 093228208
#geministudio

image
image