Hội Nghiên Cứu Lịch Sử độc lập
Hội Nghiên Cứu Lịch Sử độc lập

Hội Nghiên Cứu Lịch Sử độc lập

11 Thành viên
Thật tuyệt vời biztime ơi không bỏ công mông đời bây lâu nay đu trang đú săn chơi để cho mọi người cùng được vui
Mọi người ơi . lịch sử nước nhà đang đi vào biztime sẽ sống lại thôi .
Khoa học hiện đại gắn liền lịch sử
là người hoàn mỹ . lịch sử nền tảng
phát triển nhân cách hoàn thiện nhân cách là người có đức đủ tài đủ đức
Là anh hùng hào kiệt .
Mong các bạn hãy cùng nhau chia sẻ cùng nhau giữ gìn lịch sử văn hóa phương Đông cũng như văn hóa Việt Nam chúng ta . một đất nước không nhớ về cuoi nguồn . du phát triển đến mấy
Cũng vô nghĩa