Thạc sĩ Lạc Hồng
Thạc sĩ Lạc Hồng

Thạc sĩ Lạc Hồng

7 Thành viên

Ngày nghỉ cuối tuần lòng chong vanh . vào trang thac sĩ la của biztime
Trước lạ sau quen .bạn hiền ơi
Thạc Sỹ lạc Hồng thời hiện đại
Trời đất xuay vân người đôi thay
Nghe tên thấy lạ mới là hay
Nay moi mọi người cùng vào trang
Thạc Sỹ đất Việt rất là nhiều
Cùng biztime phát triển mạng
Các bạn ngày càng vươn xa
Đất nước ta đang đa đôi moi
Mọi người tất cả điều chúng vui

image