Chợ Tốt Cover Image
Chợ Tốt Profile Picture
35 Thành viên
Giới thiệu

TẤT CẢ thành viên phải đăng sản phẩm nếu không sẽ bị remove khỏi nhóm. Nội dung phải đầy đủ: (1) Ảnh sản phẩm. (2) Mô tả. (3)Giá mua lúc mới. (4) Thời gian dùng . (5) Món đồ hoặc loại đồ muốn đổi (nếu có). (6). Giá bán sản phẩm
Và để dễ tìm nên có hastag : vd : #dienthoaididong
Sản phẩm từ nhỏ đến lớn đều được !
Và phải NGHIÊM TÚC !