Mừng sinh nhật lần thứ 129 của Cụ Hồ vĩ đại!
(19/05/1890 - 19/05/2019)
Việt Nam vững mạnh, hùng cường, mãi trường tồn như mong ước của Người.

image