Đến lúc tình cảm quá nặng rồi thì tôi lại không biết làm cách nào để có thể dừng lại cả.
Bởi vì cậu không hề quan tâm haizzzz
#Acousticmusiccorner
#Quotes

image