Cũng có những tình yêu không cần phải liên lạc mà chỉ cần hành động theo dõi trong im lặng là đủ