Sao sử dụng trên iphone bị vậy. Ai đó giải thích dùm.

image