Hoa Vĩ bị rút giấy phép. Vậy người TQ có dừng lại hay phá sản không ? Chắc là không. Thị trường nội địa TQ đủ để nuôi sống Hoa Vĩ. Bài học rút ra ở đây là: Xây nhà trên móng nhà khác thì luôn có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào. FB hay Ins cũng thế.

Google rút giấy phép sử dụng Android của Huawei, buộc dùng bản nguồn mở không có các dịch vụ của Google - VnReview - Tin nóng
Favicon 
vnreview.vn

Google rút giấy phép sử dụng Android của Huawei, buộc dùng bản nguồn mở không có các dịch vụ của Google - VnReview - Tin nóng