xin chào các bạn. Trịnh và cộng sự đang phát triển cộng đồng Forex dựa trên ứng dụng phần mềm sao chép lệnh Forex. Với phần mềm này bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ bạn muốn với Forex. Rất mong các bạn quan tâm kiếm tiền với Forex cùng với Trịnh và cộng sự phát triển nhé. Học 1 lần sử dụng cả đời.
Tại Hà Nội: trực tiếp Mr Trịnh
Tại Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương thì alo Trịnh nhé, bạn của Trịnh sẽ giúp đỡ bạn trực tiếp.

image