Đỗ Khánh Linh  Thay đổi ảnh đại diện của cô ấy
3 n

Cuộc sống là một cơn mưa rào vội vã.

image