THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁCH TÍNH ĐIỂM BIZ
Kính gởi quý thành viên,
Thời hạn tính điểm ưu tiên giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào lúc 0h ngày 1/12/2018, và giai đoạn 2 là vào ngày 31/12/2018, sau thời gian này số điểm sẽ được tính từ mốc 0.1
Cụ thể như sau:
Giai đoạn 1: Điểm được nhân x10 lần (sẽ kết thúc vào lúc 0h ngày 30/11/2018)
+1 khi Reaction / Biểu cảm
+2 khi Comment / Bình luận
+3 khi Post / Đăng bài
Giai đoạn 2: Cách tính điểm được x5 lần (sẽ kết thúc vào lúc 0h ngày 31/12/2018)
+0.5 khi Reaction / Biểu cảm
+1.0 khi Comment / Bình luận
+1.5 khi Post / Đăng bài
Giai đoạn 3: Cách tính điểm trở về bình thường:
+0.1 khi Reaction / Biểu cảm
+0.2 khi Comment / Bình luận
+0.3 khi Post / Đăng bài
Trân trọng thông báo đến quý thành viên.
Ban Dự Án
Lưu ý:
- Điểm tích cực thành viên được áp dụng cho việc đánh giá, xếp hạng, phân loại thành viên nhằm phân bổ các hạn mức tiếp cận phù hợp cũng như mức độ uy tín của thành viên.
- Các thành viên vi phạm điều khoản BizTime thì tài khoản, cùng toàn thông tin đăng tải, cũng như toàn bộ số điểm của thành viên đó cũng bị xoá mà không cần thông báo trước.
- Nghiêm cấm việc mua bán, trao đổi điểm BizCoin. Thành viên chỉ có thể dùng điểm để đổi lấy các dịch vụ như quảng cáo, hoặc các dịch vụ thành viên.