Toà án quốc tế xét xử lãnh đạo Khmer Đỏ phạm "tội ác chống lại loài người" đã chứng thực cho chính nghĩa của Việt Nam!