xin chào cả nhà. sang ra đọc thấy thông tin Việt Nam có mạng xã hội tôi tham gia luôn. chúc các bạn thàng công