hoanglao  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n

không hiểu vì sao mà tiếng Anh còn nhiều quá, làm ơn dịch cho hết dùm cho mn dễ hiểu, có nhiều cái tui chả hiểu là phần gì.như là Chapter là cái quái gì!!!...... và rất nhiều chỗ....có ai suy nghĩ giống tui không!!!!