Vũ Tiến Cường  đang cảm thấy Hạnh phúc
3 n

Quào, sau buổi update hôm nay thì có vẻ tốc độ nhanh hơn r :vv