Bắt đầu thấy nhanh nhanh hơn rồi. sắp thay facebook được rồi