Mới tham gia vào BizTime mà thấy cũng hay, dùng mạng xã hội của người Việt cũng an tâm hơn về bảo mật thông tin