Nhiệt độ trung bình năm của một số tỉnh thành trong cả nước

image