Hung Ha  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n

Nhiệt độ trung bình năm của một số tỉnh thành trong cả nước

image