(Cập nhật mới: ứng dụng tam thời tạm ngừng chờ nâng cấp bản mới)

THÔNG BÁO
Phát hành phiên bản beta Android ứng dụng BizTime!

Kính mời tải về bản cập nhật BizTIme trên nền tảng Android, phiên bản này tập trung cải thiện mộ số tính năng chính như:
- Hiệu suất cao hơn
- Mặc định ngôn ngữ Tiếng Việt
- Khắc phục một số lỗi khi đăng bài
- Khắc phục tình trạng thoát ra khi đăng bài
- Và một số lỗi khác

Trân trọng
Ban Quản Trị
BizTime

image
image