Nam Thiên  đã chia sẻ một  bài đăng
5 n ·Youtube

Busship-start up trong lĩnh vực giao nhận.
Bus Ship có một kho lưu động chạy khắp thành phố. Mỗi khi xe buýt chạy tới một phố, hay một quận, các shipper phụ trách khu vực sẽ nhận hàng từ kho.