Hãy chọn thứ ngon nhất mà ăn
Hãy chọn thứ đẹp nhất mà mặc
Nhưng hãy chọn con đường khó nhất để đi!