Hùng Phạm  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n

May quá chỉ là giấc mơ
#TROLLER #RauMuốngLuộc