Chào mọi người ơi hãy cùng biztim tâm sự lanh mạnh đúng như FB nhà nếu có tâm bỏ hết vào đây gửi gió gửi mây nho anh biztim đem đi là hết buồn
Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
 Cảm thấy Buồn