https://vietnamnet.vn/vn/thong....-tin-truyen-thong/ng

Người dân Việt Nam sẽ được chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản di động
Favicon 
vietnamnet.vn

Người dân Việt Nam sẽ được chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản di động

Dù còn rất mới mẻ, người dân Việt Nam sẽ nhìn thấy sự ra đời của dịch vụ Mobile Money trong năm nay. Đây chính là nền móng của kinh tế số, thương mại điện tử, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.