[GÓC CẢNH BÁO]

TÔM HÙM ĐẤT (tôm càng đỏ) động vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm sẽ gây hiểm họa cho nền nông nghiệp Việt Nam.

image