3 n ·Bà Nà Hill - Đà Nẵng

" Trời đang tối cũng là trời đang sáng
Đi qua chạng vạng rồi sẽ thấy bình minh * "

image