http://tamthuy.com/bun-gao-tam-thuy.html

Favicon 
tamthuy.com

Bún gạo Tâm Thuỷ

Bún gạo Tâm Thuỷ có sợi nhỏ, tròn, tơi sợi, vị thơm, đậm đà và được sử dụng như bún tươi.