Phụ nữ là nguồn cơn của rắc rối, có thể vô cớ một hôm nào đó tự nhiên bạn bị giận hờn vu vơ chỉ vì những lỗi sai ở trên trời rớt xuống mà mình chẳng biết gì. Cả như việc mình hổng đoán được "suy nghĩ" của người ta đôi khi cũng là một lỗi to đùng trước mặt để chuẩn bị ăn hành rồi
Ilysm ?

image