Admin cho em hỏi sao lúc yêu cầu chuyển đổi từ biz sang blockchain thì cứ ở trạng thái pending vậy ạ