Thuyền trưởng tàu Philippines bị đâm chìm: 'Không có tàu Việt Nam, chúng tôi đã chết'

Bị tàu Trung Quốc đâm chìm, các thuyền viên Philippines lênh đênh trên biển suốt 6 giờ trước khi một tàu cá Việt Nam giải cứu.

image