Cuộc sống là như v đó. Bn có thể đừng hỏi tại sao đc ko