Dạo gần đây đi đâu cũng thấy bài này! Nhưng cảm giác nghe của Khánh Phương vẫn là hay nhất