Thuận Lữ Minh  đang cảm thấy Đáng yêu
5 n

24/05/2019, ngày gia nhập #Biztime.
Hãy phát triển và lưu giữ những gì tốt đẹp nhất giúp mình nhé #Biztime.
Yêu #Biztime lắm!

image