Lúc rảnh rỗi ta lang thang vào mạng
Chút tâm tư cho vơi bớt nỗi niềm
Nào có biết bên kia đường link ảo
Là nghĩa tình chân thật những con tim.

Ảo và thật không rõ ràng ranh giới
Khi thì gần nhưng có lúc lại xa xôi
Ảo cận kề nơi chót lưỡi, đầu môi
Còn cái thật, đẹp trong từng cử chỉ.

Ai lên mạng để nói lời hoa mỹ
Để ru người vào cõi sân, si
Nhưng trong tâm đầy dẫy chuyện thị phi
Thì mãi mãi, người mang cái ảo.

Xin hãy sống mà không giả tạo
Để nơi này, điểm hẹn những con tim
Nơi nhận - trao, san sẻ nỗi niềm
Nơi gửi gắm những điều rất thật.!!
st..

image