Đứng dậy em ơi
với cuộc đời!
Cho dù đau khổ
đến mười mươi
Em về điểm phấn
tô son lại !
Ngạo với nhân gian
một nụ cười !

image