Các bước mình vẽ một con cá bettta 3d rất chi tiết cho các bạn tham khảo
https://youtu.be/fhyrQg0idnU