D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?
Chúng ta từ đâu đến ? chúng ta là ai ? chúng ta đi về đâu ?

Không chỉ có nhan đề đặc biệt, bức tranh này là một trong những tác phẩm làm tên tuổi Paul Gauguin trở nên lừng lẫy vào cuối thế kỷ XIX. Là một trong 3 họa sỹ vĩ đại nhất của trường phái nghệ thuật Hậu ấn tượng, dù không phải người đưa ra lý thuyết cách tân, nhưng các sáng tạo của ông đã góp một tiếng nói căn cốt vào việc lý giải giá trị nhân bản bằng nghệ thuật

image