Một số điều thú vị mà bạn có thể không để ý
1. Những người có mức testosterone cao rất dễ nhận thấy sự tức giận của người khác.
2. Khi bạn đang cố nhớ lại những chuyện của quá khứ, bạn chỉ thực sự nhớ lại ký ức cuối cùng của những chuyện đó, chứ không phải là cả câu chuyện.
3 . Những người khiếm thị sẽ không bao giờ mắc phải căn bệnh tâm thần phân liệt.
4 . Khi chúng ta quá cẩn trọng tập trung và phát triển cho kế hoạch "B", kế hoạch "A" của chúng ta chắc chắn sẽ bị thất bại.
5 . Chúng ta luôn thay đổi giọng nói khi nói chuyện với những người mà chúng ta thích.

image