Em biết không ?
Có rất nhiều người hỏi anh , tại sao anh cứ viết mãi về một chuyện tình buồn vậy .
Anh mỉm cười và trả lời rằng , anh hay nhớ về em . Và khi anh nhớ về em , sẽ không bao giờ anh vui được .
Nổi buồn của anh , không ai có thể chạm tới . Cũng không có thể xoa dịu , và anh cứ mãi sống cùng cái nỗi nhớ về hình bóng của em